2014.09.28-39 Očista skal

Spodní skála po

Spodní skála po -