2014.09.28-39 Očista skal

Spodní skála před

Spodní skála před -