2014.09.13-16 Tatry Brnčála

Ze štandu

Ze štandu - "Koněv jistíš?" "Jasně že jistím."