2014.09.13-16 Tatry Brnčála

Vrcholovka na Kozím štítu

Vrcholovka na Kozím štítu -