Cesta ke kořenům zdravovědy 23. - 26.5. | Blatiny

Kurz první pomoci v rámci školení instruktorů ČHS

V rámci předposlední návštěvy toho vzdělávacího kurzu, jsme byli nuceni dojet až do obce Milov, do kempu „Poslední Míle“. Odjezd byl domluven na osmou hodinu po ránu, samozřejmě, že se našel někdo, kdo jsem měl zpoždění. Posádka třech dobrých lidí se měla postavit tváří v tvář obrovské mentální hrozbě v podobě brněnských borců. Vydali jsme se na cestu, která by se jednou větou popsat nedala, já s Lukim jsme se docela bavili při hlasité hudební produkci a při řezání zatáček. Ovšem naše spolucestující Peťka z toho zrovna odvařená nebyla. Co naplat…

Rytíři Lukáš, Koněv a Petr(a)

                Zhruba okolo jedenácté se celá naše skupina hrdých a odhodlaných rytířů poprvé sešla okolo kulatého paprsku projektoru. Započala etapa v životě každého rytíře, kdy musí dokázat neskutečné odhodlání a pokoru před ostatními i před sebou samým. Po prvotních okázalostech a předtančení dvorních šašků, jsme započali studovat. Studium bylo obohaceno o reálné ukázky, v kterých jsme také participovali. V době polední krmně jsme se odebrali do borů, kde jsme s rytířem Lukášem pojedli lahodnou stravu s bylinkami. Poté jsme se odebrali k hradu a tam jsme se střetli s rytíři z kurzu RCI. Seznámili jsme se a počastovali se lahodným hroznovým mokem, na počest našeho nového přátelství. V době odpolední jsme se spolu s našimi přáteli ve zbrani odebrali do rozjímací síně, abychom pokračovali v našem vzdělávání. Tu a tam se ozval nějaký šašek z vojvodství brněnského a podělil se s námi o nějaký šprýmovní žert z jeho života. My rytíři vědomi si svého morálního kodexu jsme se zdrželi jakkoliv zasahovat do kratochvílí poddaných pážat a šašků. 1. den byl za námi a my se vydali do nedaleké krčmy U Šlechtů, pomyslili jsme si, že by to mohl být vhodný podnik. Po krátké degustaci místních nápojů a pochutin jsme se odebrali opět do prostoru hradu, kde jsme koštovali révu rytíře Doktora z Hodokvasína a následně rokovali nad vznešenými tématy spolu s rytířem Píďou z Vrchlabského vojvodství a se spoustou jiných.        

Druhého dne nás v našem povoze vzbudil rozžhavený sluneční kotouč notně před snídaní. Využili jsme toho k osobní očistě a k popřání si dobrého jitra. O polovině osmé hodiny jsme se odebrali do hostince, kde nás vzhledná šenkýřka již ve dveřích odměnila líbeznými pohledy. Pojedli jsme vydatnou stravu z divé zvěře a sladké hmoty ze vzdáleného supermarketu. Před zahájením dopoledního vzdělávacího programu, jsme si zopakovali naši mantru a vydali se s družinou do studijního sálu. Celý den jsme pohlcovali informace, které jsme si následně mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Den se samozřejmě neobešel bez nutných vystoupení šašků. Ve večerních hodinách, kdy pravý gentleman již spí, jsme se vydali s celou naší družinou zachránit dva poraněné rytíře z nedalekého knížectví. Měli setsakra štěstí, že vlastnili záhadnou škatulku, k přenášení zvuku a mohli si tak přivolat naši pomoc, neboť pokud by byli odkázáni na své zbrojnoše a podkoní, byli by dozajista zahynuli bídnou smrtí. Díky naší včasné záchraně tito dva nebožáci svá zranění přežili. Po dlouhém a náročném dni jsme se s rytířem Lukášem vydali směrem k našemu povozu a spokojeně z dobře vykonaného dobrého skutku usnuli.

 

Kolokvium okolo raněného

                Třetí den ráno nás taktéž probudil heliův kočár, jenž brázdil zachmuřenou oblohu. Vykonali jsme všechny rutinní obřady a odebrali se k snídani. Zde nás však nemile překvapil velmi nevzhledný a otylý krčmář. Inu nedivte se nám, když jsme očekávali líbeznou tvář krčmářky a místo toho se na vás už ode dveří šklebí taková karikatura. Ovšem na kvalitu krmně to naštěstí dopad nemělo. Přímo královsky jsme pojedli a šli za září projektoru, bychom nabyli dalších poznatků. Dnešní den jsme se učili, jak bojovali s nepřízní chladného počasí a také s problémy vzniklými nadměrnou výškou. Večer se nám opět ozvali oni dva rytíři, které jsme předešlého večera vytáhli ze šlamastiky a předali ranhojičům, kteří se o ně královsky postarali. Nebožáci byli patrně postiženi úžehem, nebo se dočista pomátli, neboť vyrazili k nedalekým skalám, by zbudovali hradisko na jejich vršku. Ovšem jejich pomatená mysl jim zastřela zrak a nebozí rytíři se zřítili do hlubin. Tudíž jsme vypravili družinu rytířů, pážat, podkoních a trubadúrů ku záchraně jejich. My s rytíři Asuem, Píďou a Spídem jsme připravovali pro raněných lože. Poté jsme se jali s naší skromnou družinou pozorovat příchozích z přilehlé občerstvovny, poněvadž jsme si byli vědomi nebezpečenstva, hrozícího z chladného počasí, které jsme potlačili ve vytopené krčmě.

Ošetření ran místními ranhojiči

                Přestože to vypadalo, žeš sme již další den psychicky zvládli, jsme vždy radostnější vožralý. Proč? Na to nelze odpovědět jinak než Koněvovou mantrou z vyškovských kasáren: Promysli si na co se chceš zeptat a zda si na to nedokážeš odpovědět sám. Ak opravdu víš, že se zeptat chceš uvědom si jestli vážně nejsi jenom taková dutá piča a chceš jen bejt zajímavej. Prostě konstruktivně si promysli, na co se ptáš a sám si odpověz.

Průběh věčera:

22:05 – Odchod hlavní skupiny – VS (Mára) pro dva zraněné – pneumothorax, amputace, další mnohočetná zranění.

22:30 – Přivolána RZS.

23:00 – Záložní skupina v trpělivém očekávání konzultuje přípravy v místní putyce – je to krásné!

23:30 – Ukončení akce, převzetí pacientů RZS.

23:31 – Příchod hlavní skupiny v restaurační zařízení. Vskutku zde i nadále pobývá mnoho corpusů vhodných k resuscitaci.

23:35 – Započata masivní hydratace organismu, prevence hypotermie a hypoalkoholie pomocí svrchně kvašeného chmelového nápoje.

23:55 – Příchod sdruženářů.

00:00 – I. runda ku oslavě významu přátelství v horolezectví by Doctore. Pony nemyslí na osoh ostatních, své pyje si saje sám.

00:02 – II. runda ku oslavě významu přátelství v horolezectví by Maroš. S Kapitánem po kalíšku dáme.

00:09 - III. runda ku oslavě významu přátelství v horolezectví + takřka fatální poranění dolní části spodiny lebeční u Pídi.

00:21 – VA bez symptomů, pouze jeví známky nevolnosti.

           – IV. runda ku oslavě významu přátelství v horolezectví by Michal.

00:27 – Všechny objednávky od této chvíle směřovány na účet nadporučnice ing. Petry K.

00:30 – V. runda ku oslavě významu přátelství v horolezectví by Píďa. Lassie nejenže by ráda přeblafla Doktora, ale téměř by nám vnutila i kamenné tváře. (Ustáli jsme to.)

00:36 – Zahájena stíhací jízda ku dohnání alkokoncentrace Visáčů.

01:01 – VI. runda ku oslavě významu přátelství v horolezectví by Asu.

01:11 – VII. runda ku oslavě významu přátelství v horolezectví by Maroš.

01:13 – Potvrzen zápis z 01:11.

01:15 – Potvrzeno – Doktor je jak řeka.

01:16 – Kula naznačil, kde má kanec piču a začal zpívat…. Rychlé starty vytrvalců.

01:19 – Začali hrát Známku punku.

01:22 – Kriminalita mládeže. Má víra je pevná a neoblomitelná!

01:47 – Striptýz by Doctor.

01:49 – Unfinished.

02:15 – Blondýna balí kytaristu a nechce si dát Um, kytaru převzal Petr, do knajpy přišli neznámí vagabundi. Začali psát nožem krásné texty na měkké tkáně.

02:16 – Koník Poník rozlil ¾ píva, prý ho vypije až naprší a uschne. Za odměnu mu do korýtka byl přidán jeden Um.

02:25 – Teplota stybilizovaná, tlak stoupá! Společnost vesele juchá.

02:32 – Sedí tu pěkné blondýnky, ale nevím co si o nich myslet. Asu byl lidmi obviněn z expresivního exhibicionismu.

02:37 – Záboj kučera Poník pije 0,7 dcl Umu (E = um2).

02:41 – Asu zpívá.

02:45 – Butcher a Píďa tancují.

02:51 – Ta blondýna začíná bejt sympatická

03:00 – Maroš odchází, Poník spí.

03:02 – Sámoš odchází, Doktor tančí, je štasten, byl se vysrat.

03:05 – Pohybují se tu lidi zvláštně do rytmu.

03:06 – Asu hodil po Poníkovy zpěvník, Poník se pouze otřásl a zařehtal.

03:15 – Kytarista je svěží, blondýna divočejší, brýlatý pán zpívá a druhý také.

03:17 – Píďá odpadá. Na podlahu. Je stabilizovaný a má polštář pod hlavou.

03:19 – Carmen zatančila tanec lásky.

03:23 – Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být hůř.

03:26 – Doktor vyzval Píďu k tanci, pičo.

03:29 – Doktor i Píďa maj magi v pití a přesto chlaščou dál.

Další zápisy zapisované Ponym, Michalem a ještě kýmsi včetně 4. přílohy textu schválené velitelem akce Píďou se nedochovali.

Text byl vlastnoručně potvrzen výše zmíněným VA, 1. ZVA rotným Koníčkem a konzultantem ZVA magistrem Abtem.

 

Posledního dne jsme úspěšně probudili několik umělých panen a prošli tak kurzem bez ztráty a zaváháni, čímž sme mohli postoupit do finální fáze uskutečněné mezi preglajkovými stěnami Klajdy.

přidal: Koněv | přidáno: 13. 07. 2013